Autisme en speelgoed (veelgestelde vragen)

Welke spelmaterialen zijn geschikt voor kinderen met autisme, hoe combineer je autisme en speelgoed ?

 

Voor alle kinderen, dus ook voor alle kinderen met autisme, geldt dat ze zo hun eigen spelvoorkeur en spelinteresses hebben. Sommige kinderen beleven veel plezier aan het spelen met verschillende soorten constructie materialen, terwijl andere kinderen juist het liefst spelen met materialen waarbij hun zintuigen geprikkeld worden.

Veel kinderen met autisme vinden het prettig om te spelen met wat wij “voorspeelbare“ materialen noemen. Dit zijn materialen met een duidelijk begin en einde waarvan de bedoeling direct duidelijk is. Veel kinderen met autisme vinden het fijn wanneer ze weten wat er van hen wordt verwacht. Puzzelen is om deze reden ook vaak een favoriete activiteit !

Hoe kan ik kinderen met autisme helpen om tot spel te komen?

 

De allerbelangrijkste voorwaarde om de spelontwikkeling op gang te brengen en op gang te houden, is het ervaren van spelplezier. Kinderen spelen niet omdat ze er slimmer van worden, maar omdat spelen leuk is! Spel is daarom ook het middel bij uitstek om kinderen te helpen bij het verkrijgen van nieuwe inzichten en het opdoen van ervaringen. Als ouder, verzorger, leerkracht of begeleider kun je kinderen helpen bij het ervaren van spelplezier door het aanbieden van de materialen passend bij de ontwikkelingsleeftijd,  door het kind te sterken in zijn of haar zelfvertrouwen en door het aanbieden van spelmaterialen op een juiste manier te organiseren. Mocht je graag meer informatie willen over dit onderwerp, dan neem eens een kijkje bij onze workshops !

Kunnen kinderen met autisme leren om zelfstandig(er) te spelen?

 

Voor veel kinderen met autisme is het lastig om hun spel zelfstandig(er) vorm te geven. Zij kunnen tijdens het spelen erg afhankelijk zijn van volwassenen in hun omgeving. Ze stellen dan veel vragen over het spel of hebben hulp nodig bij het opdoen van nieuwe spel ideeën of spelsuggesties. Ook hebben deze kinderen vaak moeite om hun spelidee ook daadwerkelijk om te zetten in succesvolle spelhandelingen. Het aanbieden van visuele ondersteuningsvormen kan kinderen helpen om uiteindelijk zelfstandiger te kunnen spelen.

Hebben kinderen met autisme een speciale spelvoorkeur?

 

Veel kinderen met autisme hebben een voorkeur voor “voorspeelbare” materialen. Materialen met een duidelijk begin en einde waarvan de bedoeling voor hen direct duidelijk is. Daarnaast hebben kinderen met autisme vaak een voorkeur voor het organiseren en structureren van materialen. Ze sorteren materialen op kleur, soort, vorm of afmeting. Het maken van rijtjes en het uitstallen van materialen is vaak een favoriete activiteit. Verder zijn veel kinderen met autisme visueel ingesteld. Ze hebben oog voor detail en kunnen veel plezier beleven aan materialen met visuele effecten. Het draaien met of aan materialen is om deze reden een geliefde activiteit.

Hoe kan ik kinderen met autisme helpen om wat meer variatie aan te brengen in hun spel?

 

Veel kinderen met autisme hebben een specifieke voorkeur voor spelmaterialen of een specifieke voorkeur voor een bepaalde spelhandeling. Er zijn bijvoorbeeld veel kinderen die plezier beleven aan het “op een rijtje” zetten van materialen. Ze maken bijvoorbeeld lange files met de auto’s of plaatsen dieren een lange dierenpolonaise.

Ook zijn er kinderen die met alle materialen draaien of materialen het liefst in hun mond stoppen. In plaats van dit spelgedrag af te keuren en te bestempelen als stereotype spel, kun je er ook voor kiezen om bij dit spel aan te sluiten en van daaruit nieuwe materialen en/ of spelhandelingen toe te voegen. Hoe je dit kunt doen, kun je leren en ervaren in een van onze workshops.

Wat zijn Playble Tools?

 

PlaybleTools© zijn visuele ondersteuningsvormen die kinderen stap voor stap helpen om hun spel uiteindelijke zelfstandiger vorm te kunnen geven. Ook kunnen zij kinderen helpen om uiteindelijk wat meer variatie aan te brengen in hun spelhandelingen.

Wordt de ontwikkeling van het fantasiespel niet belemmerd door het bieden van een Playble tool?

 

Playble Tools© zijn bedoeld om kinderen te laten zien wat ze met materialen zouden kunnen doen. Ze zijn niet bedoeld om de kinderen te laten zien hoe ze met de materialen moeten spelen. Het plezier in het spelen is absoluut het belangrijkste uitgangspunt, de tips en suggesties zijn bedoeld om kinderen op ideeën te brengen, niet om ze een verplichting op te leggen. Veel kinderen met autisme hebben nu eenmaal ondersteuning nodig bij het opdoen van spelideeën en het omzetten van deze spelideeën in concrete spelhandelingen. Het zal ze juist helpen bij het aanbrengen van variatie in hun spel en vormt dan ook geen belemmering voor het ontwikkelen van het fantasiespel.