Garantie

Wij geven uiteraard wettelijke garantie en in sommige gevallen (hangt af van het artikel) fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

Indien u een beroep wilt doen op wettelijke en/of fabrieksgarantie, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via een e-mail aan info@playble.nl. Wij zullen dan in overleg treden met de leverancier/fabrikant en in onderling overleg met u een en ander zo goed als mogelijk oplossen.